Με Erasmus+ στη Γαλλία

Το Σ.Δ.Ε. Πύργου, συμμετέχοντας στη δράση «Κινητικότητα Προσωπικού Εκπαίδευσης Ενηλίκων» του προγράμματος Erasmus+ υλοποιεί σχέδιο με τίτλο «Mfr la Force - "A rural chance for change"». Το πρόγραμμα διαρκεί 18 μήνες και πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον γαλλικό εκπαιδευτικό οργανισμό MFR du Bergeracois.

Στο πλαίσιο αυτό από 7 έως 14 Δεκεμβρίου ο Διευθυντής του σχολείου κ. Αγγελόπουλος Δημ. και οι εκπαιδεύτριες κ. Βασιλοπούλου Γεωργ., Διαμαντοπούλου Βασ., Νικολούτσου Πελ., Παντή Λαμπρ., Ράλλη Ολ. και Κοκοτσή Κων/να συμμετείχαν σε επιτόπια παρακολούθηση εργασίας και δραστηριότητες σχετικές με θέματα βιώσιμης ανάπτυξης στην αγροτική οικονομία κι επιχειρηματικότητα και εκπαίδευσης ενηλίκων στην περιοχή του Μπερζεράκ της Γαλλίας.

 

Hits: 922