Μια ευκαιρία για αλλαγή, μέσω του Erasmus+

        Τη βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας, τον εμπλουτισμό των σχεδίων δράσης με θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και την εξωστρέφεια του σχολείου επιδιώκει να επιτύχει το Σ.Δ.Ε. Πύργου μέσα από Σχέδιο Κινητικότητας που υλοποιεί στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε..

Το Σχέδιο Κινητικότητας αφορά τη μετάβαση στις αρχές Δεκεμβρίου επτά εκπαιδευτών,-τριών του ΣΔΕ Πύργου για πέντε ημέρες στον Οργανισμό MFR στο Μπερζεράκ (La Force) της Γαλλίας. Ο Οργανισμός αυτός βρίσκεται σε αγροτική περιοχή και προσφέρει εκπαίδευση η οποία συνδυάζει τη θεωρία με την πρακτική σε τομείς που σχετίζονται με την αγροτική οικονομία. 

Hits: 894