Η Σκακιστική Ακαδημία Πύργου στην Ζάκυνθο 16-17 Μαρτίου

Συνεχίζοντας τις παρουσιάσεις Σκακιού, η Σκακιστική Ακαδημία (ΣΑ) Πύργου, σε σχολεία διαφόρων βαθμίδων εκπαίδευσης, βρέθηκε στην Ζάκυνθο 16-17 Μαρτίου με ένα γεμάτο πρόγραμμα.

Την Τετάρτη 16/3/2016, η ΣΑ Πύργου, σε συνεργασία με τον Σκακιστικό Σύλλογο Ζακύνθου επισκέφθηκε το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πύργου Τμήμα εκτός Έδρας Ζακύνθου μετά από πρόσκληση του Διευθυντή κ. Δημήτρη Αγγελόπουλου και του υπεύθυνου του τμήματος στην Ζάκυνθο κ. Θεοδόση Φιλίππου . Παρουσίασε το σκάκι στους εκπαιδευόμενους και τις εκπαιδευόμενες του τμήματος Ζακύνθου, με τις ερωτήσεις και απορίες να διαδέχονται η μία την άλλη. Η παρουσίαση λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που έδειξαν οι εκπαιδευόμενοι, ξεπέρασε κατά μια ώρα τον αρχικά προγραμματισμένο χρόνο.