Αειφορία και βιώσιμη ανάπτυξη

Στα πλαίσια του Περιβαλλοντικού Γραμματισμού και συγκεκριμένα στην θεματική ενότητα « Αειφορία και βιώσιμη ανάπτυξη» δημιουργήθηκαν ομάδες εργασίας και πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις:

  • Η ομάδα πρασίνου φύτεψε δένδρα, θάμνους και λουλούδια στον κήπο του σχολείου μας, τα οποία φρόντισαν να φέρουν οι εκπαιδευόμενοι. Επίσης ανέλαβε την ευθύνη για την φροντίδα των φυτών και εξασφαλίστηκε σύστημα αυτόματου ποτισμού για τη γρηγορότερη ανάπτυξη τους.
  • Η ομάδα ανακύκλωσης τοποθέτησε κάδο συλλογής τηγανελαίων και συγκέντρωσε γύρω στα 250 κιλά τηγανελαίου τα οποία προωθήθηκαν για ανακύκλωση. Επίσης τοποθέτησε κάδο ανακύκλωσης χαρτιού, πλαστικού και γυαλιού στον διάδρομο του σχολείου. Τέλος, φρόντισε να συλλεχθούν οι μπαταρίες προς ανακύκλωση από την εταιρία Α.Φ.Η.Σ και καθαρίστηκαν οι στήλες για να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Hits: 391