Ασφαλιστικά θέματα

«Εντός των τειχών» και η δεύτερη δράση – ενημέρωση των εκπαιδευομένων του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Αμαλιάδας που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017. Ο λόγος για τη διάλεξη με θέμα το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα που είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι εκπαιδευόμενες και οι εκπαιδευόμενοι από τον κ. Δημήτρη Βουδούρη, Οικονομολόγο και Διευθυντή του Δ.ΙΕΚ. Αμαλιάδας.

Ο διευθυντής του Δημόσιου ΙΕΚ Αμαλιάδας Δημήτρης Βουδούρης, μίλησε σε εκπαιδευόμενους του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στην Αμαλιάδα, για το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα.

 

Οι άξονες της παρουσίασης επικεντρώθηκαν στα προβλήματα και τις παθογένειες του ασφαλιστικού συστήματος κατά το παρελθόν, όπως ήταν η πολυνομία και ο κατακερματισμός των ασφαλιστικών ταμείων (από 78 ταμεία στο παρελθόν σε 7 σήμερα), στις φαυλότητες και στα ζητήματα που το καθιστούν μη βιώσιμο, καθώς, επί παραδείγματι, αντιστοιχεί 1 συνταξιούχος προς 1,3 εργαζόμενο, ενώ θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 1συνταξιούχος προς 2 εργαζόμενους. Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι ενημερώθηκαν για τις επικείμενες αλλαγές και τις μειώσεις των συντάξεων από 1/1/2019, καθώς και για τα νέα συνταξιοδοτικά όρια αλλά και για την εξαγορά των πλασματικών χρόνων.

Εκπαιδευόμενοι του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στην Αμαλιάδα … σε δράση!

Τέλος, οι εκπαιδευόμενες και οι εκπαιδευόμενοι είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους και να επιλύσουν τις απορίες τους αναφορικά με τα συνταξιοδοτικά ζητήματα τόσο των ιδίων όσο και των οικείων τους, καθώς ο κ. Βουδούρης απαντούσε με τρόπο εύληπτο και κατανοητό, εξηγώντας τη διαμορφωθείσα κατάσταση.

 

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας απευθύνεται σε ενηλίκους και μετά από φοίτηση δύο χρόνων, τους προσφέρει Απολυτήριο Γυμνασίου. Λειτουργεί απογευματινές ώρες, 4:30 μ.μ. έως 8:30 μ.μ, στην Αμαλιάδα, στοΤέρμα Ολυμπίας και Έλλης, στο κτίριο του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Αμαλιάδας.Κινητό: 698.259.69.52, Τηλ. & FAX: 26210-20.350.

Hits: 430