"Επικοινωνώ άρα υπάρχω"-Παρεμβάσεις

Οι «Παρεμβάσεις» στο Σ.Δ.Ε. Πύργου

Αυτός ήταν ο τίτλος του βιωματικού εργαστηρίου με θέμα την επικοινωνία και τις ανθρώπινες σχέσεις που πραγματοποίησε το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηλείας «Παρεμβάσεις» στο Σ.Δ.Ε. Πύργου στις 14 και στις 21 Ιανουαρίου.

Η επικοινωνία ως μια διαδικασία επαφής, αλληλοκατανόησης και αλληλο-επηρεασμού είναι μια κατάσταση που βιώνουμε όλοι καθημερινά τόσο με τους ανθρώπους γύρω μας σε διάφορα πλαίσια και μέσα από τους διάφορους ρόλους μας όσο και με τον ίδιο μας τον εαυτό. Κι ενώ χρειάζεται την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια για να πραγματοποιηθεί, έχει όμως συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να είναι αποτελεσματική.

Εκπαιδευόμενες κι εκπαιδευόμενοι του Σ.Δ.Ε. Πύργου, συμμετέχουν σε παιχνίδι επικοινωνίας που συντονίζει η κα. Γκομώλη από το κέντρο πρόληψης «Παρεμβάσεις».

 

Αυτές τις προϋποθέσεις διερεύνησαν οι εκπαιδευόμενοι, -ες του ΣΔΕ Πύργου στο συγκεκριμένο εργαστήριο έχοντας ως συντονίστρια την κ. Διονυσία Γκομώλη, μέλος της επιστημονικής ομάδας του Κέντρου. Μέσα από βιωματικές ασκήσεις, που αφορούσαν τη λεκτική και τη μη λεκτική επικοινωνία, οι συμμετέχοντες, -χουσες είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή τόσο με τα εμπόδια όσο και με τις δεξιότητες της αποτελεσματικής επικοινωνίας.

Η κ. Γκομώλη, μέλος της επιστημονικής ομάδας του Κέντρου «Παρεμβάσεις», συντονίζει τον καταιγισμό ιδεών τον οποίο ενεργοποίησε με τους εκπαιδευόμενους του ΣΔΕ Πύργου.

Η συζήτηση που αναπτύχθηκε κινητοποίησε προβληματισμούς σχετικά με τις δεξιότητες της ενεργητικής ακρόασης, της σαφήνειας των μηνυμάτων και των ορίων και βοήθησε στη συνειδητοποίηση του ρόλου των στερεότυπων και των προκαταλήψεων ως παραγόντων ανασταλτικών για την επικοινωνία. Αντίθετα ο σεβασμός, η αποδοχή και η υπομονή αναδείχθηκαν από τους/τις εκπαιδευόμενους,-νες του ΣΔΕ Πύργου ως βασικές προϋποθέσεις της αποτελεσματικής κοινωνίας.

Καταιγισμός ιδεών –bainstrom- των εκπαιδευομένων του Σ.Δ.Ε. Πύργου, σε θέματα αξιών και καταστάσεων σε μια κοινωνία.