Απονομή Αξιολόγησης

 Την Τετάρτη 14 Μαρτίου έγινε στο Σ.Δ.Ε. Πύργου η απονομή της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης στις εκπαιδευόμενες και τους εκπαιδευόμενους του σχολείου. Αξιολόγηση γίνεται ως προς δύο άξονες: Ενδιαφέρον (για το Γραμματισμό) και Ανταπόκριση (στις απαιτήσεις του Γραμματισμού). Το Ενδιαφέρον αξιολογείται στο εύρος της λεκτικής κλίμακας : Πολύ μεγάλο, μεγάλο, ικανοποιητικό, μέτριο, ελάχιστο. Η Ανταπόκριση αξιολογείται στο εύρος της λεκτικής κλίμακας : Άριστα, πολύ καλά, καλά, επαρκώς, ανεπαρκώς.

Στον κάθε Γραμματισμό ο Εκπαιδευτής μπορεί να γράψει ένα κείμενο που αφορά την παρουσία και τη συμμετοχή του εκπαιδευόμενου. Για παράδειγμα: "Έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον ως προς τη μάθηση και ανταποκρίθηκε καλά στις απαιτήσεις του γραμματισμού. Συμμετείχε πρόθυμα και με επιθυμία κατάκτησης καινούργιων γνώσεων στις διάφορες μαθησιακές δράσεις εκφράζοντας απορίες, προβληματισμούς και απόψεις. Αν παρακολουθούσε με περισσότερη συνέπεια και αν είχε καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια, θα είχε καλλιεργήσει ουσιαστικότερα τις δεξιότητές της στο γραμματισμό. Η ευγένεια, ο πλούσιος συναισθηματικός κόσμος, η επικοινωνιακή της διάθεση και το πνεύμα προσφοράς, λειτούργησαν καταλυτικά στη δημιουργία θετικού μαθησιακού κλίματος και την ισορροπία της ομάδας. Συνεργάστηκε αρμονικά με τους άλλους εκπαιδευόμενους δείχνοντας ευγένεια και επικοινωνιακή διάθεση. Θα μπορούσε γενικά να διεκδικήσει πιο δυναμικά την προσωπική της εξέλιξη και να δείξει μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στην υλοποίηση των στόχων της.  Καλή συνέχεια!"