Το Σ.Δ.Ε. προσφέρει:

-Τίτλο ισότιμο με το Απολυτήριο του Γυμνασίου (Νόμος 2525/1997, Άρθρο 5).

-Γνώση αγγλικής γλώσσας και χρήσης υπολογιστών.

-Καινοτόμες δραστηριότητες (θέατρο, χορό κ.α.)

-Συμβουλευτική επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

-Ψυχολογική στήριξη σε διάφορες δυσκολίες.