Το Πρόγραμμα Σπουδών στο Σ.Δ.Ε.

Ελληνικός Γλωσσικός Γραμματισμός

Κοινωνικός Γραμματισμός

Αγγλικός Γλωσσικός Γραμματισμός

Περιβαλλοντικός Γραμματισμός

Αριθμητικός Γραμμ. (Μαθηματικά)

Επιστημονικός Γραμματισμός

Πληροφορικός Γραμματισμός

Αισθητική & Πολιτισμική Αγωγή

Σχέδια Δράσης (Projects)

Ενισχυτική διδασκαλία

Καινοτόμες & εξωστρεφείς δραστηριότητες