Αειφορία και βιώσιμη ανάπτυξη

Στα πλαίσια του Περιβαλλοντικού Γραμματισμού και συγκεκριμένα στην θεματική ενότητα « Αειφορία και βιώσιμη ανάπτυξη» δημιουργήθηκαν ομάδες εργασίας και πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις:

Hits: 309