Δεξιότητες ένταξης στην αγορά εργασίας, από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

Ομιλία με θέμα « Δεξιότητες ένταξης στην αγορά εργασίας» είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την Δευτέρα 6 Ιουνίου, όλοι οι εκπαιδευόμενοι του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Πύργου.

Κεντρικός σκοπός της ομιλίας ήταν η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων σχετικά με την αναζήτηση θέσεων εργασίας αλλά και την αποτελεσματική τους πρόσβαση στην αγορά εργασίας . Την ομιλία οργάνωσαν και παρουσίασαν εκπαιδεύτριες και σύμβουλοι του σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας του Πύργου : Αρούκατου Αθηνά (Αγγλικός Γραμματισμός) , Παντή Λαμπρινή (Κοινωνικός Γραμματισμός ) , Γιάνναρη Ελένη ( Σύμβουλος Σταδιοδρομίας ) και Ροΐδη Ελένη (Σύμβουλος Ψυχολόγος )

Οι θεματικές ενότητες που αναπτύχθηκαν στην εν λόγω ομιλία αφορούσαν τόσο το ρόλο του ΣΔΕ ως φορέα διασύνδεσης μεταξύ της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας όσο και την θετική ενίσχυση των εκπαιδευομένων για διεκδίκηση θέσεων εργασίας μετά την ολοκλήρωση της διετούς φοίτησής τους στο σχολείο. Μέσα από το πλούσιο φωτογραφικό υλικό το οποίο προβλήθηκε κατά την παρουσίαση και αφορούσε σε θεατρικά δρώμενα και άλλες δράσεις των εκπαιδευομένων από την ίδρυση του ΣΔΕ Πύργου (2003) μέχρι και σήμερα, αναδείχθηκε, συν τοις άλλοις, και ο κοινωνικο ?πολιτιστικός ρόλος του ΣΔΕ στην τοπική κοινωνία .

Όπως σημείωσε και ο διευθυντής του ΣΔΕ , κος Αγγελόπουλος Δ. «Στόχος των ΣΔΕ δεν είναι μόνο η επανασύνδεση των εκπαιδευομένων με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας αλλά και η διαμόρφωση θετικής στάσης των εκπαιδευομένων προς τη μάθηση, η ενίσχυση της προσωπικότητας τους και η ανάπτυξή τους σε επίπεδο προσωπικό και κοινωνικό».

 

Hits: 269